رئیس جمهور غنی: بخاطر رسیدن به صلح پایدار و باعزت، با موقف قوی، تدبیر، برنامه و اراده به پیش می رویم

رئیس جمهور غنی: بخاطر رسیدن به صلح پایدار و باعزت، با موقف قوی، تدبیر، برنامه و اراده به پیش می رویم

جلسۀ سرقوماندانی اعلی قوای مسلح به ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، قبل از ظهر امروز در قصر گلخانۀ ارگ برگزار گردید.

در این جلسه، ابتدا حملۀ تروریستی هفتۀ گذشته بالای امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری محکوم گردید و به مسئولین مربوطه هدایت داده شد که رویداد متذکره را بررسی همه جانبه نموده، عاملین آن را شناسایی و به جزای اعمال شان برسانند.

مطابق اجندا، لوی درستیز وزارت دفاع ملی، سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی و معین ارشد امنیتی وزارت امور داخله ضمن ارائه گزارش در مورد وضعیت عمومی امنیتی، افزایش حملات طالبان در غزنی، لوگر و شماری دیگری از ولایات کشور و تهدیدات امنیتی، در خصوص پلان ها و برنامه شان بخاطر دفع حملات و تهدیدات متذکره، معلومات دادند.

همچنان شمیم کتوازی رئیس اداره مستقل ارگان های محل، گزارش خویش را در مورد هماهنگی بیشتر میان والیان در خصوص بهبود وضعیت امنیتی ولایات، به جلسه ارائه کرد.

در این جلسه امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری و استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری در مورد وضعیت عمومی امنیتی صحبت کردند و ضمن قدردانی از شجاعت و فداکاری نیروهای امنیتی و دفاعی کشور، تاکید نمودند که بخاطر بهبود نهادهای امنیتی کشور، باید روی طرح های مشخص کار صورت گیرد و ظرفیت های آنان بلند برده شود.

معاونین ریاست جمهوری با اشاره به توانایی نیروهای امنیتی و دفاعی در دفع و طرد حملات دشمنان، گفت که نیروهای امنیتی و دفاعی کشور حمایت های قوی حکومت و جامعه بین المللی را با خود دارند.

رئیس جمهور غنی در صحبت هایش، آغاز مذاکرات رودررو میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان و گروه طالبان را نتیجه قربانی های نیروهای امنیتی و دفاعی خوانده، گفت که حکومت افغانستان این پروسه را با تدبیر و ارادۀ قوی به گونه ای به پیش ببرد که  باعث ختم جنگ و تامین صلح باعزت و پایدار شود، صلحی که در آن، خواست هر افغان و دستآوردهای ۱۹ سال گذشته، حفاظت گردد.

رئیس جمهور کشور ضمن قدردانی از شجاعت و قهرمانی های نیروهای امنیتی و دفاعی، گفت که پیشنهادات مسئولین نهادهای امنیتی در رابطه به تغییرات مثبت در نهادهای متذکره، قابل تایید است و در این خصوص باید طرح های اصلاحی آماده گردد.

رئیس جمهور به مسئولین امنیتی هدایت داد که به تامین امنیت شاهراه ها توجه جدی نمایند و آنانی که برای مردم موانع و مشکلات ایجاد می کنند، باید از چوکات نیروهای امنیتی اخراج شوند.

رئیس جمهور غنی در اخیر صحبت هایش، گفت که موقف حکومت در مورد صلح واضح است و هیأت مذاکراتی افغانستان، از افغانستان متحد و دولت جمهوری اسلامی افغانستان نمایندگی می کند و حکومت بخاطر رسیدن به صلح پایدار، با موقف قوی، تدبیر، برنامه و ارادۀ قوی به پیش خواهد رفت.#