رئیس جمهور غنی، نامزد وزیران جدید را رسماً معرفی نمود

رئیس جمهور غنی، نامزد وزیران جدید را رسماً معرفی نمود

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، قبل از ظهر امروز در قصر چهارچنار ارگ در مراسم معرفی نامزد وزیران جدید، اشتراک و سخنرانی کرد.

در این مراسم که معاونین ریاست جمهوری و مشاور امنیت ملی نیز حضور داشتند، ابتدا داکتر فضل محمود فضلی رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری فرمان رئیس جمهور را در رابطه به معرفی نامزد وزرای جدید، قرائت کرد.

بر اساس این فرمان، فضل احمد معنوی به حیث نامزد وزیر و سرپرست وزارت عدلیه، قدرت الله ذکی نامزد وزیر و سرپرست وزارت ترانسپورت، محب الله صمیم نامزد وزیر و سرپرست وزارت امور سرحدات و قبایل، بشیر احمد ته ینچ نامزد وزیر و سرپرست  وزارت کار و امور اجتماعی، نور رحمان اخلاقی نامزد وزیر و سرپرست  وزارت مهاجرین و عودت کنندگان، انوارالحق احدی نامزد وزیر و سرپرست وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، معصومه خاوری نامزد وزیر و سرپرست وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، عباس بصیر نامزد وزیر و سرپرست وزارت تحصیلات عالی، نثار احمد غوریانی نامزد وزیر و سرپرست وزارت صنعت و تجارت و کریمه حامد فاریابی نامزد وزیر و سرپرست  وزارت اقتصاد، تعیین شده اند.

نامزد وزیران متذکره ضمن تشکر از رئیس جمهور و رهبری حکومت، برنامه های خویش را تشریح کرده، تعهد نمودند که بحیث تیم واحد به مردم خدمت می کنند و برای انجام هرچه بهتر امور، در سیستم کاری شان تحرک را به میان خواهند آورد.

بعداً استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری طی صحبتی، گفت: جای خرسندی است که امروز اعضای باقیماندۀ کابینه معرفی می شوند و کابینه جمهوری اسلامی افغانستان در حال تکمیل شدن است.  

استاد سرور دانش با اشاره به مذاکرات مستقیم میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان و گروه طالبان، گفت که در نتیجه تلاش های حکومت، اجماع ملی و بین المللی در خصوص صلح به میان آمده است و امروز تمام طرف ها خواستار حل مشکلات افغانستان از طریق سیاسی هستند و این یک اقدام ارزنده است.

معاون دوم ریاست جمهوری ضمن تشکر از اعضای قبلی کابینه، گفت که نامزد وزرای جدید به حیث تیم واحد در راستای خدمت به مردم، با عزم قاطع و به گونه یکسان و بی طرفانه خدمت می نمایند و حمایت کامل رهبری حکومت را با خود دارند.

در این مراسم امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری صحبت کرده، گفت که با داخل شدن به کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان، با درنظرداشت هویت ملی، هدف تان خدمت به مردم افغانستان باشد.

امرالله صالح با اشاره به آغاز کار نامزد وزرای جدید کابینه، گفت که کار کابینه با مذاکرات ارتباط ندارد. حکومت در هرحالت تعهد خدمت به مردم دارد و با فراهم شدن زمینه ها در نتیجۀ مذاکرات، آمادگی کامل برای توسعه ساحه خدمت داریم.

معاون اول ریاست جمهوری با بیان اینکه کابینه، حمایت کامل رهبری دولت را با خود دارد، گفت که امروز به عنوان تیم واحد، کار شما خدمت به تمام مردم افغانستان است و برنامه های کاری خویش را باید به اساس همین دیدگاه عیار نمایید.

رئیس جمهور غنی پس از استماع صحبت های متذکره، ضمن تشکر از اعضای قبلی کابینه، گفت که شکر خداوند(ج) را بجا می آوریم که حمله بر امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری ناکام شد، حمله بر موصوف، حمله بر افغانستان و جمهوریت است.

رئیس جمهور غنی با بیان اینکه تیم رهبری جمهوری اسلامی افغانستان مطلقاً متحد، متعهد و هم فکر هستند، گفت: موضوع اینکه از کجا آمده اید و چگونه آمده اید، گذشته است. بعد از این کار شما با تیم رهبری حکومت است و خدمت به مردم و پاسخگویی به آنان باید در اولویت کاری تان قرار داشته باشد.

رئیس جمهور گفت که مدیریت تاثیرات منفی کرونا، تحرک سریع اقتصادی و  ترتیب برنامه های کاری در مطابقت به محدودیت های بین المللی، وظایف عمدۀ کابینه می باشد.

رئیس جمهور در اخیر سخنانش گفت که با تامین صلح، امور حکومت داری سنگین و افزایش می یابد و حکومت برای بهبود وضعیت زندگی مردم، آمادگی های کامل دارد.#