رئیس جمهور غنی با شماری از بزرگان ولایت غزنی، دیدار کرد

رئیس جمهور غنی با شماری از بزرگان ولایت غزنی، دیدار کرد

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، ظهر امروز با شماری از بزرگان و متنفذین ولایت غزنی در قصر چهارچنار ارگ دیدار نمود.

در این دیدار، ابتدا شاه گل رضایی نماینده مردم غزنی در ولسی جرگه، معلم هاشم، عبدالباری خانخیل و نصیر احمد فقیری رئیس شورای ولایتی، از توجه رئیس جمهور در زمینۀ مهار آب ها، زیربناها، رشد صنعت و تجارت و معارف قدردانی کردند و حمایت خویش را از نظام و برنامه های مختلف انکشافی حکومت، اعلان نمودند.

آنان خواست ها و مشکلات شان را در رابطه به امنیت، مکاتب مسدود شده، تطبیق پروژه های انکشافی، انتخابات ولایت غزنی، انکشاف متوازن، میدان هوایی، جلوگیری از فساد در اداره محلی، اصلاحات، راه ولسوالی ها و برق با رئیس جمهور شریک ساختند.

سپس امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری ضمن خوش آمدید به بزرگان متذکره، گفت که بحیث خادمان مردم، نه تنها به خواست های شما به احترام می نگریم، بلکه یافتن راه حل را در این خصوص، مسئولیت خویش می دانیم. وی همچنان همکاری مردم و متنفذین را در حل مشکل مکاتب مسدود شده و توسعۀ معارف، ارزشمند خواند.

سپس رئیس جمهوری غنی صحبت کرد و از سخنرانان بخاطر شریک نمودن واضح خواست ها و مشکلات مردم، تشکر نموده، گفت که غزنی خانه مشترک همه ماست و مشکلات شما، دردهای مشترک ما می باشد، به خواست ها و پیشنهادات شما رسیدگی می شود.

محمد اشرف غنی با اشاره به ارزش همکاری و هماهنگی مردم و بزرگان در بخش های مختلف، با تاکید گفت که برای بهبود بیشتر امور به شمول تامین امنیت، باید مردم ولسوالی به ولسوالی، منسجم شوند.

رئیس جمهور گفت که تمام بندها در ولایت غزنی دوباره ارزیابی شده اند و بندها در این ولایت اعمار می شوند. وی افزود که انکشاف غیر متوازن با توجه به درجه ولایات، جبران نمی شود، برای آن باید معیارهای جدید داشته باشیم.

رئیس جمهور کشور از بزرگان متذکره خواست که بخاطر تقویت هرچه بیشتر وحدت مردم غزنی، در میان شان به یک نتیجه اصولی و عادلانه برسند و حکومت در آینده نزدیک زمینه انتخابات را در آنجا، فراهم خواهد کرد.#