رئیس جمهور غنی با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، صحبت تیلفونی نمود

رئیس جمهور غنی با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، صحبت تیلفونی نمود

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان قبل از ظهر امروز با جوزپ بوریل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، صحبت تیلفونی کرد.

در این مکالمه تیلفونی، رئیس جمهور غنی از موقف اصولی اتحادیه اروپا در حمایت از پروسه صلح، ارزش های جمهوریت و آتش بس سرتاسری ابراز امتنان نمود.

در مقابل، جوزپ بوریل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، مراتب تسلیت خود را به خانواده های قربانیان رویداد تروریستی حمله بالای امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری، ابراز کرد.

وی افزود که حمایت دوامدار اتحادیه اروپا بخاطر حفظ و تقویت ارزش های جمهوریت و هدف مطلوب که همانا افغانستان مستقل، متحد و دموکراتیک است، ادامه خواهد یافت.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت که ما این پیام خود را به جانب طالبان هم بیان داشته ایم که هر نوع حمایت آیندۀ اتحادیه اروپا از افغانستان منوط به حفظ ارزش های جمهوریت در این کشور می باشد.

وی خاطرنشان کرد که بخاطر اعلام همبستگی از جمهوریت و به هدف حمایت از افغانستان در نظر دارد که در یک فرصت مناسبت به این کشور، سفر نماید.#