اعلامیۀ مطبوعاتی در پیوند به شهادت سناتور الحاج محمد رنگین مشکوانی

ارگ، کابل: طالبان به سلسلۀ جنایات شان، سناتور الحاج محمد رنگین مشکوانی نمایندۀ پیشین مردم ولایت بادغیس در مشرانو جرگه را امروز در منطقۀ مبارک شاه ولسوالی آب کمری آن ولایت، به شهادت رساندند.

رئیس جمهور غنی از خبر شهادت موصوف شدیداً متاثر گردید و گفت که شهید سناتور محمد رنگین مشکوانی از شخصیت هایدلسوز، صلح پسند و مردم دار بود که در حل مشکلات محلی و خدمت به مردم، همیشه تلاش می کرد.

رئیس جمهور گفت که دشمنان افغانستان با ترور شخصیت ها و بزرگان کشور و ایجاد رعب و وحشت، ارادۀ مردم ما را برای خدمت به وطن و رسیدن به صلح پایدار و باعزت، تضعیف نمی توانند.

رئیس جمهور غنی مراتب تسلیت و همدردی خویش را به خانوادۀ شهید سناتور الحاج محمد رنگین مشکوانی، ابراز مینماید.#