رئیس جمهور خطاب به ورزشکاران کرکت: شما افتخار و آیندۀ افغانستان هستید

رئیس جمهور خطاب به ورزشکاران کرکت: شما افتخار و آیندۀ افغانستان هستید

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شام امروز با هیات رهبری کرکت بورد، اعضای تیم ملی کرکت و بازیکنان دورهفتم لیگ کرکت شپگیزه در قصر سلام خانۀ ارگ، دیدار کرد.

در این دیدار که معاون اول رئیس جمهور و شماری از اراکین بلند رتبۀ دولتی نیز حضور داشتند، ابتدا فرهان یوسفزی رئیس عمومی کرکت بورد صحبت کرد و ضمن تشکر از رئیس جمهور گفت که امروز خوشبختانه ورزشکاران کرکت در مسابقات ملی و بین المللی اشتراک می کنند و به وطن افتخار و عزت می آورند.

یوسفزی به ورزشکاران کرکت گفت که به قوانین ورزشی و دسپلین توجه نمایید و شما قهرمانانی هستید که بیرق سه رنگ کشور را که هویت و افتخار ماست، بلند می کنید و نمایندگی از جمهوریت می نمایید.

سپس امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور صحبت کرد و ضمن خوش آمدید به ورزشکاران کرکت گفت: شما افتخاراتی را که به افغانستان آورده اید، به آن فخر می کنیم.

وی افزود که نقش ورزشکاران کرکت در وحدت و یکپارچگی افغانستان مهم است. شما به مردم خوشی و تبسم آورده اید و حکومت بالای تان سرمایه گذاری بیشتر می نماید و کرکت در سراسر کشور توسعه خواهد یافت.

بعداً رئیس جمهور غنی صحبت کرد و ضمن خوش آمدید به هیات رهبری کرکت بورد، اعضای تیم ملی کرکت و بازیکنان دورهفتم لیگ کرکت شپگیزه، گفت که شما افتخار و آیندۀ افغانستان هستید و به مردم ما خوشی آورده اید.

وی افزود که رهبری حکومت، تیم خدمت است و افتخار داریم که قهرمانان افغانستان را در قصر سلام خانۀ ارگ خوش آمدید می گوییم.

رئیس جمهور با یادآوری نام هر تیم دورهفتم لیگ کرکت شپگیزه، گفت که بالای تیم های تان نام های زیبا گذاشته اید، خون قهرمانان در رگ های شما جریان دارد و این وطن را همواره قهرمان حفاظت کرده اند.

وی افزود که شما اکنون در میادن بین المللی به رقابت می پردازید و به اصول رقابت آشنایی و بلدیت دارید و بازوی توانا و چهرۀ بشاش تان، برای ما امید می بخشد.  

همچنان در این دیدار، فرهان یوسفزی رئیس عمومی کرکت بورد و هارون میر عضو کرکت بورد، یک عدد بیت کرکت را که با امضای اعضای تیم ملی کرکت مزئین شده بود، به رئیس جمهور به عنوان هدیه، اهدا کردند.#