رئیس جمهور غنی با هیات رهبری وزارت شهرسازی و اراضی دیدار نمود

رئیس جمهور غنی با هیات رهبری وزارت شهرسازی و اراضی دیدار نمود

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان بعد از ظهر امروز با هیات رهبری وزارت شهرسازی سازی و اراضی، دیدار کرد.

در این دیدار محمود کرزی سرپرست وزارت شهرسازی و اراضی و سایر مسئولین این وزارت، طرح های شان را در مورد پروژهای مسکن و مسایل مربوط به املاک و جایدادها با رئیس جمهور شریک ساختند.

رئیس جمهور پس از استماع صحبت های آنان ضمن تاکید بر تطبیق پلان های چارچوب انکشاف استراتیژیک پنج شهر بزرگ کشور، گفت که کارمندان این وزارت باید تحت آموزش های تخصصی قرار گیرند تا بتوانیم پلان های متذکره را مورد تطبیق قرار دهیم.

در این دیدار، روی ساده سازی پروسه های استملاک زمین و پیشبرد پروژه های انکشافی، تسهیل قباله و اسناد جایدادها، طرح شهرهای بزرگ و مقررۀ زون بندی انکشاف شهری که اخیراً نهایی گردیده، نیز بحث و تبادل نظر صورت گرفت.#