جلسه فوق العاده امنیتی رهبری حکومت در ولایت بامیان برگزار گردید

جلسه فوق العاده امنیتی رهبری حکومت در ولایت بامیان برگزار گردید

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان صبح امروز در راس یک هیات عالی رتبه دولتی به منظور بررسی وضعیت عمومی ولایت بامیان، به آن ولایت سفر نمود.

در این سفر رئیس جمهور را امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری، استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری، داکتر حمدالله محب مشاور امنیت ملی و شمار دیگری از اراکین بلند رتبه دولتی، همراهی می کردند.

رئیس جمهور پس از مواصلت به میدان هوایی شهید مزاری، از سوی والی و سایر مسئولین محلی و اعضای شورای ولایتی مورد استقبال قرار گرفت.

سپس جلسه فوق العاده امنیتی رهبری حکومت که در آن مشاور امنیت ملی و مسئولین سکتور امنیتی نیز حضور داشتند، برگزار شد.

در این جلسه وضعیت عمومی امنیتی کشور مورد بررسی قرار گرفت و روی پلان گذاری های امنیتی، عملیات ها، دفع تهدیدات دشمن، چالش ها و ظرفیت های موجود ارگان های امنیتی و دفاعی، بحث صورت گرفت.

مسئولین ارگان های امنیتی و دفاعی ضمن اینکه در خصوص تعبیه قوت ها گزارش شان را ارائه کردند، خواهان گسترش حکومتداری و عرضه خدمات بیشتر به سطح ولسوالی ها شدند.

رئیس جمهور غنی با تاکید به اولویت های امنیتی و دفاعی، گفت که باید در زمینه حفاظت از مردم و تامین امنیت پروژه های انکشافی توجه جدی مبذول گردد و برنامه های اصلاحی و انکشافی ارگان های امنیتی و دفاعی مورد تطبیق قرار گیرد.

رئیس جمهور همچنان بر تامین امنیت شاهراه ها، جلوگیری از اخاذی های دشمن، تغییرات در قوماندانی های امنیه بر اساس معیار و شایستگی تاکید کرده، گفت: آن عده منسوبین امنیتی و دفاعی که در اجراات شان از خود شایستگی نشان داده اند، تقدیر شوند.#