اعلامیۀ مطبوعاتی در رابطه به اعلامیه ولسی جرگه در خصوص مذاکرات صلح

ارگ، کابل: رئیس جمهوری اسلامی افغانستان از اعلامیۀ ارزشمند ولسی جرگه مبنی بر حمایت قاطع از مذاکرات صلح، نظام جمهوری، دستآوردهای ۱۹ سال گذشته، کاهش خشونت ها و حمایت قاطع از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور، استقبال و قدردانی می نماید.

نمایندگان معزز ولسی جرگه با نشر این اعلامیه، به عنوان نمایندگان واقعی کشور، تعهد شان را بر منافع ملی و خواست های ملت، نشان دادند. رئیس جمهور کشور این موقف اصولی و ملی ولسی جرگه را ستایش می کند.

اعلامیۀ نشر شدۀ ولسی جرگه با توجه به خواست ملت و منافع ملی کشور، در مورد حمایت جامعۀ بین المللی از نظام، به موفقیت رسانیدن مذاکرات صلح از سوی هیات مذاکره کنندۀ جمهوری اسلامی افغانستان، پذیرش آتش بس از جانب طالبان و تامین صلح پایدار در کشور، پیام های اساسی دارد.

دولت جمهوری اسلامی افغانستان منحیث دولت مسئول، پاسخگو و منتخب، برای رسیدن به خواست ملت که همانا تامین صلح و ثبات پایدار در کشور، حفاظت و توسعۀ نظام، نیروهای امنیتی و دفاعی و دستآوردهای ۱۹ سال گذشته می باشد، به گونۀ قاطعانه متعهد است و برای تحقق آن با تمام توانایی و وحدت، اقدام نموده و در این راستا از هیچگونه سعی و تلاش دریغ نخواهد ورزید.#

ReplyForward