رئیس جمهور غنی، انتخاب مجدد امام علی رحمان را بحیث رئیس جمهور تاجیکستان، تبریک گفت

رئیس جمهور غنی، انتخاب مجدد امام علی رحمان را بحیث رئیس جمهور تاجیکستان، تبریک گفت

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان عصر امروز طی تماس تیلفونی با امام علی رحمان، پیروزی مجدد وی را در انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان، تبریک گفت.

در این مکالمۀ تیلفونی، رئیس جمهور غنی ضمن آرزوی موفقیت برای موصوف و سعادت و خوشبختی به مردم آن کشور، ابراز امیدواری کرد که با پیروزی مجدد رئیس جمهور امام علی رحمان، مناسبات میان افغانستان و تاجیکستان گسترش مزید یابد.#