رئیس جمهور غنی با شش تن از اشتراک کنندگان ممتاز کانکور امسال، دیدار نمود

رئیس جمهور غنی با شش تن از اشتراک کنندگان ممتاز کانکور امسال، دیدار نمود

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان عصر امروز با شمسیه علی زاده اول نمرۀ عمومی و پنج تن از اشتراک کنندگان ممتاز دیگر کانکور امسال که به ترتیب نمرات بلند را گرفته بودند، دیدار کرد.
در این دیدار که در ارگ انجام شد، رئیس جمهور گفت که من به نمایندگی از حکومت برای شما این موفقیت بزرگ را تبریک می گویم. شما آیندۀ افغانستان هستید و امیداورم به حدی به ترقی و پیشرفت برسید که رئیس جمهور افغانستان شوید.
رئیس جمهور از زحمات آنان و اینکه والدین شان آنان را مورد تربیت قرار داده اند، تشکر کرده، گفت که آرزو دارم ثروت و داشته های افغانستان را با دستان پرتوان تان مدیریت کنید.
رئیس جمهور غنی خطاب به آنان گفت که من ثمرۀ جمهوریت را در شما می بینم و شمسیه علی زاده اول نمرۀ عمومی مثال و الگو برای دختران افغان می باشد.
رئیس جمهور کشور در اخیر سخنانش گفت که ادارۀ کانکور به یک ادارۀ شفاف و مورد اعتماد مردم مبدل شده و زمینۀ تحصیلات عالی را به جوانان ما فراهم کرده است.
در مقابل شمسیه علی زاده اول نمرۀ عمومی کانکور امسال به نمایندگی از دیگران، از تشویق رئیس جمهور و اینکه به نظام تحصیلی و تعلیمی افغانستان توجه ویژه دارد، ابراز امتنان کرد.
در اخیر این دیدار رئیس جمهور غنی، مبلغ یکصد هزار افغانی را به هر یک آنان به عنوان تحفه، اهدا نمود.