رئیس جمهور غنی: حکومتداری محلی نیاز به اصلاحات دارد

رئیس جمهور غنی: حکومتداری محلی نیاز به اصلاحات دارد

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان عصر امروز با رؤسا و اعضای کمیسیون های مواصلات و مخابرات، امور کوچی ها و منابع طبیعی و محیط زیست ولسی جرگه، دیدار کرد.

در این دیدار که در ارگ انجام شد، ابتدا محمدالله بتاش عضو کمیسیون مواصلات و مخابرات، امور انکشاف شهری، تهیه مسکن، تهیه آب و برق و امور شاروالی، احمد جاوید جیحون رئیس کمیسیون منابع طبیعی و محیط زیست، انرژی و آب و ادارۀ اراضی و مریم سلیمان خیل معاون کمیسیون امور کوچی ها، امور اجتماعی، شهدا و معلولین، بیوه ها، امور مهاجرین و کارگر و کار صحبت کردند.

آنان ضمن حمایت از جمهوریت، حفظ دستآوردهای ۱۹ سال پسین و نیروهای امنیتی و دفاعی، گفتند: خرسندیم از اینکه نقش مردم در پروسۀ صلح تعیین کننده است و تصمیم نهایی را آنان می گیرند.

همچنان آنان در رابطه به هماهنگی بیشتر میان قوۀ مجریه و مقننه، تقویت حکومتداری خوب، مدیریت آب ها، معادن و زمین، حفاظت از محیط زیست و توجه به کوچی ها، تاکید ورزیدند.

رئیس جمهور غنی پس استماع صحبت های آنان، گفت که سرمایه گذاری روی احداث بندهای آب از اولویت های مهم ما می باشد. وی افزود که باید تسهیلات را بخاطر استخراج معیاری معادن فراهم کنیم و اقدامات لازم را در خصوص حفاظت از محیط زیست انجام دهیم.

رئیس جمهور از موقف گیری کمیسیون های متذکره در راستای حمایت از روند صلح، نظام جمهوریت و حفظ دستآوردهای ۱۹ سال گذشته به شمول نیروهای امنیتی و دفاعی، ابراز امتنان کرد و گفت که در سطح حکومت داری محلی نیاز به اصلاحات و تغییرات است.