رئیس جمهور غنی اعتمادنامه سفیر غیر مقیم اوکراین در افغانستان را پذیرفت

رئیس جمهور غنی اعتمادنامه سفیر غیر مقیم اوکراین در افغانستان را پذیرفت

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، قبل از ظهر امروز طی یک مراسم تشریفاتی، اعتمادنامه واسیل سرواتوک سفیر غیر مقیم اوکراین برای افغانستان را پذیرفت.

واسیل سرواتوک از ماموریت جدیدش در افغانستان اظهار خرسندی کرده، گفت که خواستار همکاری های اقتصادی و انکشاف صادرات و واردات با افغانستان است. وی افزود: اوکراین آماده است که به محصلین  افغانستان بورسیه های تحصیلی بدهد و بخاطر  آغاز فصل جدید همکاری ها با افغانستان، سفارت خویش را در این کشور باز نماید.

در مقابل، رئیس جمهور غنی ضمن خوش آمدید به سفیر غیر مقیم اوکراین برای افغانستان، برای موصوف در ماموریت جدید، آرزوی موفقیت نموده، گفت که افغانستان می خواهد همکاری های اقتصادی خویش را با کشورهای جهان و منطقه، به ویژه اوکراین توسعه دهد و صادرات محصولات خویش را به این کشور ، آغاز نماید.

رئیس جمهور کشور در اخیر سخنانش، گفت که افغانستان نیز خواستار توسعه مناسبات با اوکراین است و  با افتتاح سفارت این کشور در افغانستان، دور جدید مناسبات میان دوکشور، آغاز  خواهد شد.