رئیس جمهور به والی غور بخاطر رسیدگی به خانواده های شهدا و تداوی مجروحین، هدایت داد

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان امروز طی یک تماس تیلفونی با نور محمد کوهنورد والی ولایت غور، مراتب تسلیت و همدردی عمیق خویش را بخاطر حملۀ تروریستی امروز در شهر فیروز کوه به مردم آن ولایت، ابراز کرد.

رئیس جمهور غنی به والی غور هدایت داد که در قسمت رسیدگی به خانواده های شهدا و تداوی مجروحین از تمام امکانات خویش استفاده نمایند.