پیام تسلیت و همدردی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان

بسم الله الرحمن الرحیم
نحمده و نصلی علی رسوله الکریم
پیام تسلیت و همدردی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان  
با اندوه فراوان اطلاع یافتم که خانم محبوبه حقوق مل استاد و رئیس پیشین پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل و یکتن از حقوق دانان نامدار کشور، داعی اجل را لبیک گفت و به دارالبقا شتافت.
انا لله و انا الیه راجعون
روان شاد خانم محبوبه حقوق مل از شخصیت های علمی و اکادمیک کشور بود که سال های زیادی از عمرش را در راستای تربیت فرزندان وطن سپری کرد و خدمات شایانی را در عرصه های قانونگذاری و حقوقی انجام داد. وفات او یک ضایعۀ بزرگ است.
مراتب تسلیت و همدردی عمیق خویش را به خانواده، دوستان مرحومه و جامعۀ علمی کشور ابراز نموده، برای متوفی از بارگاه ایزد متعال بهشت برین و به بازماندگانش صبر جمیل استدعا میدارم.
آمین یا رب العالمین
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان