سخنرانی رئیس جمهور غنی در مراسم امضای تفاهمنامه همکاری میان دولت افغانستان و شرکت انرژی زیمنس