رئیس جمهور غنی با نماینده خاص ایران برای افغانستان، دیدار کرد

رئیس جمهور غنی با نماینده خاص ایران برای افغانستان، دیدار کرد

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، صبح امروز با ابراهیم طاهریان نماینده خاص ایران برای افغانستان، در ارگ دیدار نمود.

در این دیدار هر دوجانب در خصوص وضعیت جاری منطقه و جهان، پروسۀ صلح، فرصت های موجود همکاری میان ایران و افغانستان و کشورهای منطقه و تقویت آن، تاکید کردند.

ابراهیم طاهریان نماینده خاص ایران برای افغانستان در رابطه به تقویت و گسترش همکاری ها و مناسبات میان ایران و افغانستان صحبت کرد و از پروسۀ صلح به رهبری و مالکیت افغان ها حمایت نمود.

در مقابل، رئیس جمهور غنی ضمن خوش آمدید به ابراهیم طاهریان، با اشاره به اجماع قوی افغانستان، ایران و کشورهای منطقه در خصوص برنامه های اقتصادی، گفت که این اجماع باید در دستور کار ما قرار داشته باشد.

رئیس جمهور گفت که افغانستان خواستار مناسبات نیک و حسنه با کشورهای همسایه است و بدون شک کشور ما به صلح متعهد می باشد. خشونت و تروریزم نه تنها برای افغانستان، بلکه برای کشورهای منطقه خطر است و باید اجماع قوی در زمینه مبارزه علیه تروریزم و قاچاق مواد مخدر ایجاد گردد.

رئیس جمهور کشور با اشاره به تحرکات تروریستان در افغانستان و منطقه، گفت که به تروریستان به مثابه یک یا دو گروه دیده نشود، زیرا این ها یک نظام تروریستی و مجموعه گروپ های تروریستی به شمول القاعده، داعش و دیگر گروه های هستند که منافع افغان ها و کشورهای منطقه را تهدید می کنند. وی افزود که باید یک تعریف واضح از خطرات تروریزم در منطقه ایجاد گردد، زیرا شبکه های متذکره هم مفکوره بوده و تلاش می کنند که در منطقه برای خودشان مکان مصئون پیدا نمایند.

رئیس جمهور محمد اشرف غنی از تلاش های نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان یادآوری کرد که با داشتن ظرفیت بلند، از مردم خویش دفاع می کنند و برای امنیت منطقه و جهان قربانی می دهند. کشورهای منطقه نیز مانند افغانستان، صادقانه و با اراده راسخ، علیه تروریزم و شبکه های جرمی مواد مخدر، مبارزه نمایند.

رئیس جمهور غنی در اخیر سخنانش در خصوص فرصت های اقتصادی، تجارتی و ترانزیتی در افغانستان، صحبت کرده، گفت که افغانستان توانایی تطبیق دیدگاه اتصال آسیای مرکزی و منطقه را دارد و از این فرصت ها باید استفاده صورت گیرد.