قرارداد ترتیب ماستر پلان برای هفت بندر خشکه و زون اقتصادی کشور به امضا رسید

قرارداد ترتیب ماستر پلان برای هفت بندر خشکه و زون اقتصادی کشور به امضا رسید

در حضورداشت محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان عصر امروز قرارداد ترتیب ماستر پلان برای هفت بندر خشکه و زون اقتصادی کشور با شرکت ساساکی، به امضا رسید.

در مراسمی که به این مناسبت در قصر چهارچنار ارگ برگزار شده بود و امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری و سرپرست وزرای مالیه و شهرسازی و اراضی نیز حضور داشتند، ابتدا عطاالله نصیب رئیس واحد تسهیل سرمایه گذاری در مورد اهمیت این قرارداد صحبت کرده، گفت که افغانستان یک مملکت محاط به خشکه است، به همین سبب حکومت در راستای توسعۀ تجارت و ترازیت با کشورهای همسایه از طریق به کارگیری ظرفیت های قابل ملاحظه بنادر خشکه، استفاده می کند.

وی افزود که این قرارداد نه تنها یک زون اقتصادی را در هر بندر خشکه انکشاف میدهد، بلکه پلانگذاری بالای سایر عوامل را در شهرک های بندری به شمول سهولت های مسکن، اداری، کار و کسب، تجارت و گمرک فراهم خواهد ساخت.

عطاالله نصیب گفت که زون اقتصادی متذکره شامل بنادر تورخم، غلام خان، سپین بولدک، اسلام قلعه تورغندی و زرنج می باشد.

سپس دینیس پایپرز مسئول بخش دیزاین شرکت ساساکی در خصوص تطبیق ماستر پلان متذکره صحبت نموده، گفت که ساساکی افتخار دارد که با حکومت افغانستان در راس آن رئیس جمهور در زمینه شهرسازی و پروژه های مختلف دیگر کار می کند.

وی افزود که ساساکی در خصوص تطبیق پلان استراتیژیک پنج شهر افغانستان که شامل شهرهای مزارشریف، هرات، کندهار، جلال آباد و خوست می شوند و اکنون ترتیب ماستر پلان برای هفت بندر خشکه و زون اقتصادی کشور،  کار می کند.

مسئول بخش دیزاین شرکت ساساکی ابراز امیدواری کرد که این پروژه با موفقیت انجام شود و گفت که منفعت آن نه تنها به اقتصاد افغانستان بلکه برای مردم این کشور خواهد رسید.

بعداً قرارداد ترتیب ماستر پلان برای هفت بندر خشکه و زون اقتصادی کشور، از سوی نامزد وزرای مالیه و شهرسازی و اراضی و شرکت ساساکی امضا شد.

رئیس جمهور غنی در صحبت هایش در این مراسم، گفت که امروز یک روز مهم برای ماست که چندین عناصر کلیدی را با هم یکجا می سازد. وی افزود که با تطبیق این ماستر پلان، سیستم عواید قابل پیشی بینی می شود و ما به هدف خود برای مبدل شدن به چهارراه آسیا نایل می شویم.

رئیس جمهور گفت که بنادر یکی منابع اصلی عواید حکومت هستند و سرمایه گذاری بالای تاسیسات گمرکی و بنادر خشکه باعث برآورده شدن رضایت مشتریان و بخش خصوصی می شود.

رئیس جمهور کشور تصریح کرد که هماهنگی و انسجام با همسایه ها یک امر مهم است و حد اقل باید معیارهای مشابه در ارائه خدمات و توانایی های را داشته باشیم که همسایه های ما دارند و این باعث تسهیل تجارت می شود.

وی با تاکید گفت: هدف اصلی ما این که بنادر و تاسیسات گمرکی ما به گونۀ ۲۴ ساعته فعال باشند و تردد در آن صورت گیرد.

رئیس جمهور خاطرنشان کرد که پلان های شهری عنصر دیگری است که باید با دیدگاه قرن ۲۱ وفق داده شود و دیزاین های ما ترکیبی از ریشه های تاریخی و استندردهای قرن ۲۱ باشد.

رئیس جمهور کشور گفت که هر نوع سرمایه گذاری بالای بنادر خشکه باعث جلوگیری از تجمع روستا نشین ها، به شهرها می شود و باعث اشتغال زایی نیز می گردد.

رئیس جمهور کشور تصریح کرد که ما به زمین به عنوان منبع عایداتی نمی بینیم بلکه به عنوان یک سرمایه تولیدی نگاه می کنیم که بتواند به دسترس مردم و بخش خصوصی قرار گیرد و تمام این ها را که یکجا سازیم، اساسی را تشکیل میدهد که ساساکی برای شش شهر ما گذاشته است.