رئیس جمهور غنی و امیر قطر، صحبت تیلفونی کردند

رئیس جمهور غنی و امیر قطر، صحبت تیلفونی کردند

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شام امروز طی یک تماس تیلفونی با شیخ تمیم بن حمد الثانی امیر قطر، صحبت تیلفونی نمود.

در این مکالمه تیلفونی هر دو جانب در مورد پروسۀ صلح افغانستان و گسترش همکاری ها در عرصه های مختلف میان دو کشور، بحث و تبادل نظر کردند.