جلسه شورای امنیت ملی تحت ریاست رئیس جمهور غنی، برگزار شد

جلسه شورای امنیت ملی تحت ریاست رئیس جمهور غنی، برگزار شد

جلسۀ شورای امنیت ملی تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، عصر امروز در ارگ دایر گردید.

ابتدا روی وضعیت عمومی امنیتی کشور بحث شد و هیات موظف بخاطر بررسی وضعیت امنیتی ولایت فراه، گزارش خویش را به جلسه ارائه کرده، گفت که در مرکز و مناطق اطراف این ولایت امنیت به گونه کامل تامین بوده، جلو اخاذی ها گرفته شده و اقدامات بخاطر مبارزه با فساد صورت گرفته و جریان دارد.

همچنان در خصوص حفظ و مدیریت “هسته اصلی” حکومتداری توسط نهادهای دولتی در ولایت فراه و جلوگیری از نفوذ مافیا، به وزارت دفاع ملی بخاطر اقدامات عاجل، هدایت صادر شد.

جلسه شورای امنیت ملی به منظور ارتقای ظرفیت پولیس ولایت کندهار، به وزارت امور داخله وظیفه سپرد تا پروسه اصلاحات را در صفوف پولیس این ولایت تسریع ببخشد.

به همین ترتیب جلسه به نهادهای عدلی و قضایی بخاطر مجازات شدید عاملین گرفتار شدۀ حمله تروریستی بالای پوهنتون کابل در چوکات قوانین نافذۀ کشور، هدایات لازم صادر کرد.