رئیس جمهور غنی با سرمنشی سازمان ناتو، صحبت تیلفونی نمود

رئیس جمهور غنی با سرمنشی سازمان ناتو، صحبت تیلفونی نمود

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان و ینس ستولتنبرگ سرمنشی سازمان ناتو امشب صحبت تیلفونی کردند.

در این مکالمۀ تیلفونی، در رابطه به ماموریت ناتو در افغانستان و پروسه صلح بحث و تبادل نظر شد.

ینس ستولتنبرگ گفت که حتی با کاهش نیروهای امریکایی در افغانستان به آموزش، مشوره دهی و کمک به نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در مبارزه با تروریزم بین المللی ادامه می دهیم.