رئیس جمهور غنی و صدراعظم پاکستان، برگسترش روابط و همکاری ها میان دو کشور تاکید نمودند

رئیس جمهور غنی و صدراعظم پاکستان، برگسترش روابط و همکاری ها میان دو کشور تاکید نمودند

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان ظهر امروز با عمران خان صدراعظم جمهوری اسلامی پاکستان که در رأس یک هیات عالی رتبۀ آن کشور طی یک سفر رسمی به کابل آمده بود، دیدار کرد.

صدراعظم پاکستان هنگام ورود به ارگ ریاست جمهوری پس از معاینۀ قطعه تشریفات و نواخته شدن سرودهای ملی دو کشور، از سوی محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان مورد استقبال رسمی قرار گرفت. 

سپس، رئیس جمهور غنی و عمران خان صدراعظم پاکستان، در رابطه به گسترش همکاری های دو جانبه در عرصه های مختلف، بحث و تبادل نظر نمودند.

متعاقباً رئیس جمهور کشور و صدراعظم پاکستان در یک نشست مشترک مطبوعاتی حضور یافتند و در مورد نتایج دیدار شان معلومات ارائه نمودند.

رئیس جمهور غنی ضمن خوش آمدید به صدراعظم پاکستان و هیات همراه اش، گفت که سفر شما در زمانی صورت می گیرد که خشونت ها در افغانستان شدت یافته است و این سفر پیام ارزشمند و مهم را برای تمام افغانستان می رساند.

وی افزود: هدف مشترک ما این است که با باورمندی به سوی آینده گام برداریم، تا به بی اعتمادی ها که روابط ما را نشانه گرفته است، فایق آییم. دیدگاه مشترک در خصوص همکاری نه تنها برای تقویت روابط افغانستان و پاکستان مهم است، بلکه برای اتصال و همکاری های منطقوی نیز حایز اهمیت می باشد.

رئیس جمهور گفت: تمرکز مشترک که برای هر دو طرف الهام بخش است، محو فقر و توانمند سازی شهروندان ما در چوکات قانون های اساسی اسلامی دو کشور می باشد.

رئیس جمهور غنی گفت که احترام به پیامبر در خون و قلب هر مسلمان وجود دارد و سلوک حسنه و نیک یک مسلمان، الهام گرفته از سیرت پیامبر(ص) می باشد و رهنمود برای همه ما است.

وی با تاکید بر اینکه باید میان آزادی های مثبت و منفی تفاوت قایل شویم، گفت: حرمت به پیامبر به معنای احترام به تمام مسلمانان جهان است.

رئیس جمهور کشور گفت که شما با پیام های زیادی آمده اید، اما مهم ترین پیام این است که توسل به خشونت پاسخ درست نیست، بلکه یک توافق سیاسی جامع برای صلح پایدار در چوکات ارزش های قانون اساسی ما، راه برای آینده است.

رئیس جمهور غنی خاطرنشان کرد که صلح خواست تمام مردم افغانستان است و باید همه بدانیم توسل به سیاست سازنده و جامع، راه را برای آینده می گشاید. وی همچنان گفت: جای افتخار است که دعوت شما را بخاطر سفر به پاکستان می پذیریم و در یک فرصت مناسب به آن کشور خواهم رفت.

عمران خان در صحبت هایش، ضمن تشکر از دعوت رئیس جمهور، گفت: خرسندم که از شهر تاریخی کابل دیدن می کنم و این شهر برای مردم پاکستان از گذشته های دور یک شهر دلپذیر بوده است.

وی افزود که سفر من در زمانی صورت گرفت که خشونت ها در افغانستان افزایش یافته است و می خواهم به شما اطمینان دهم که ما حکومت و مردم پاکستان یک نگرانی داریم و آن نگرانی آنچه است که شما احساس می کنید، احساس برای برقراری صلح.

عمران خان گفت که مردم افغانستان از چهار دهه بدینسو رنج های زیادی را متقبل شده اند و این کشور به صلح نیاز دارد و پاکستان علاقمند است که نقش خویش را در این زمینه ایفا کند و من می خواهم اطمینان دهم که پاکستان آنچه در توان دارد در راستای کاهش خشونت ها کمک خواهد کرد.

صدراعظم پاکستان تصریح کرد که پاکستان بیشتر برای برقراری صلح در افغانستان علاقمند است و ما امیدواریم که همکاری های تجارتی و ترانزیتی میان دو کشور گسترش یابد.

وی در اخیر سخنانش گفت که تمام هدف سفر ما این بود که اعتماد سازی کنیم، روابط را تحکیم ببخشیم و به شما اطمینان بدهیم که بیشتر از توقع تان آنچه که به ما نیاز دارید، همکاری خواهیم کرد.#