اعلامیه مطبوعاتی پیرامون نشر گزارش وزارت دفاع آسترالیا مبنی بر بدرفتاری شماری از نظامیان آسترالیایی در افغانستان


ارگ، کابل: دولت جمهوری اسلامی افغانستان، مراتب تاثرعمیق خویش را نسبت به گزارش نشر شده؛ مبنی بر این‌که، شماری از سربازان آسترالیایی در جریان ماموریت شان درافغانستان متهم به بدرفتاری‌ها شده اند، ابراز می‌کند.


همان‌گونه، که روز گذشته، سکات موریسن صدراعظم آسترالیا، در تماس تیلفونی با رئیس جمهورغنی، ضمن بیان تاسف، ازتحقیقات همه‌جانبه و تامین عدالت در این پرونده، اطمینان داد، حکومت افغانستان نیز خواهان تحقق آن تعهدات است.


دولت جمهوری اسلامی افغانستان، نشر گزارش بازرس ویژه‌ی نیروهای دفاعی آسترالیا را،اقدام لازم به هدف تامین شفافیت و‌ کسب اطمینان از طی مراحل قانونی رسیدگی به چنین قضایا، میداند.


ما به سیستم های عدلی و قضایی آسترالیا، باور کامل داریم و مطمین هستیم، تا شماری از سربازان آسترالیایی ای که مرتکب جرایم جنگی در افغانستان شده اند، مورد پیگرد عدلی و قضایی آن کشور قرار خواهند گرفت.


بربنیاد قوانین و میثاق‌های بین المللی، حفاظت از جان افراد ملکی، مسوولیت همه‌ای طرف‌های درگیر جنگ بوده، دولت ومتحدین افغانستان نیز، در برابر اعمال نظامیان خویش مسوول اند.
دولت جمهوری اسلامی افغانستان، یک‌بار دیگر تعهد خود را به قوانین ملی و بین المللی در حفاظت از جان، مال و تحقق عدالت به شهروندان خویش، اعلام کرده و به صیانت از حقوق شان تاکید می‌کند.