رئیس جمهور غنی با سفیر جمهوری کوریا در افغانستان، ملاقات تودیعی نمود

رئیس جمهور غنی با سفیر  جمهوری کوریا در افغانستان، ملاقات تودیعی نمود

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، قبل از ظهر امروز در ملاقات تودیعی با ژاهیونگ ری سفیر جمهوری کوریا در افغانستان، به منظور قدردانی از تلاش های موصوف، مدال دولتی غازی میر مسجدی خان را به وی تفویض کرد.

رئیس جمهور غنی در این دیدار از کمک های دوامدار جمهوری کوریا در عرصه های صلح و انکشاف افغانستان تشکر کرده، گفت که تبادل تجارب میان دوکشور در راستای حکومت داری و ارائه خدمات، فرصت های هستند که باید از آن استفاده صورت گیرد.

رئیس جمهور گفت که جمهوری کوریا در بخش های آموزش کارکنان خدمات ملکی و دیجیتل سازی، تجارب موفق خویش را با افغانستان شریک نماید.

در مقابل، ژاهیونگ ری سفیر جمهوری کوریا از ماموریت خویش در افغانستان ابراز خرسندی کرده، گفت که از این کشور خاطرات خوب دارد. وی افزود که جمهوری کوریا از  تمام برنامه های حکومت افغانستان حمایت می کند.

ژاهیونگ ری افزود که کشورش در کنار افغانستان قرار دارد و در مذاکرات با گروه طالبان باید تمام  ظرفیت های اجتماعی و سیاسی حفظ و تداوم یابد.#