سران افغانستان و ترکمنستان، صبحت تیلفونی کردند

سران افغانستان و ترکمنستان، صبحت تیلفونی کردند

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان و قربان قلی بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان بعد از ظهر امروز صحبت تیلفونی نمودند.

در این مکالمۀ تیلفونی، هر دو جانب در مورد روابط دوستانه و نیک میان دو کشور صحبت کردند و رئیس جمهور ترکمنستان برگزاری موفقانۀ کنفرانس جینوا را به رئیس جمهور غنی تبریک گفت و افزود که کشورش در راستای کمک و همکاری دوامدار با افغانستان، متعهد است.

روسای جمهور دو کشور در خصوص کارهای انجام شده و پروژه های تاپی و تاپ و تمدید شبکه فایبر نوری نیز صحبت کردند و بخاطر تکمیل کردن این پروژه ها، روی میکانیزم های سه جانبه و چهارجانبه به توافق رسیدند.

سران دو کشور همچنان در خصوص واردات برق به افغانستان صحبت کردند و در این زمینه توافق شد که شرکت برشنا با جانب ترکمنستان، وارد گفتگو شود تا مشخصات و جزئیات واردات برق را به افغانستان، نهایی سازند.

در این تماس تیلفونی، رئیس جمهور ترکمنستان گفت که به کمک این کشور یک مسجد جامع در بندر آقینه که گنجایش ۵۰۰ نمازگزار را دارد، اعمار گردیده که در روزهای آینده افتتاح می گردد. 

رئیس جمهور غنی در این خصوص گفت که وزیر ارشاد، حج و اوقاف افغانستان در مراسم افتتاح مسجد مذکور، اشتراک خواهد کرد.#