رئیس جمهور غنی با رئیس شورای عالی مصالحه ملی، دیدار نمود

رئیس جمهور غنی با رئیس شورای عالی مصالحه ملی، دیدار نمود

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان با داکتر عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی، دیدار کرد.

در این دیدار که عصر امروز در ارگ انجام شد، ابتدا داکتر عبدالله عبدالله در مورد سفر اخیرش به ترکیه به رئیس جمهور، معلومات ارائه نمود.

سپس هر دو جانب در خصوص انکشافات اخیر در گفتگوهای صلح در دوحه، بحث تفصلی نمودند و همچنان در رابطه به آمادگی ها برای تدویر جلسۀ قریب الوقوع شورای عالی مصالحه ملی، صحبت کردند.