رئیس جمهور غنی با نمایندۀ خاص ملل متحد برای افغانستان، دیدار نمود

رئیس جمهور غنی با نمایندۀ خاص ملل متحد برای افغانستان، دیدار نمود

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شام امروز با خانم دیبورا لاینس نمایندۀ خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان، دیدار کرد.

در این دیدار که در ارگ انجام شد، در رابطه به برگزاری موفقانۀ کنفرانس جینوا و چگونگی تعهدات حکومت افغانستان در سند این کنفرانس که بر اساس یک میکانیزم بتواند آن را در مطابقت با تقویم ارائه شده عملی نماید، صحبت شد.

همچنان هر دو جانب در خصوص پروسۀ صلح و اصلاحات در ادارات مختلف ملل متحد که در افغانستان فعالیت دارند، بحث و تبادل نظر نمودند.#