اعلامیه مطبوعاتی در پیوند به شهادت سخنگوی ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه

اعلامیه مطبوعاتی در پیوند به شهادت سخنگوی ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه

ارگ، کابل: تروریستان به سلسلۀ جنایات شان، امروز موتر حامل ضیا ودان سخنگوی ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامۀ وزارت امور داخله را در ناحیه هشتم شهر کابل مورد حملۀ تروریستی قرار داده که در نتیجه آن موصوف را با دو تن از همراهانش، به شهادت رساندند.

رئیس جمهور غنی ضمن محکوم نمودن این رویداد تروریستی، گفت که هدف قرار دادن شخصیت های وطن دوست، متعهد و خدمتگار، خلاف ارزش های اسلامی و جنایت ضد بشری است.

رئیس جمهور تصریح کرد: افزایش خشونت ها از سوی طالبان بیانگر این است که آنان خلاف روحیۀ تعهد به صلح، در پی کشتار مردم  بی گناه و آسیب رساندن به تاسیسات عام المنفعه می باشند.

رئیس جمهوری اسلامی افغانستان ضمن اینکه بخاطر شناسایی و مجازات عاملین این حمله وحشیانه به ارگان های مربوطه هدایت داد، مراتب تسلیت و همدردی عمیق خویش را به خانواده های شهدای این رویداد، ابراز می کند.