رئیس جمهور غنی: افکار نوایی و سایر شخصیت های افغان و پیام های مهم آنان، چاپ و حفظ گردد

رئیس جمهور غنی: افکار نوایی و سایر شخصیت های افغان و پیام های مهم آنان، چاپ و حفظ  گردد

تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، جلسه مشورتی به خاطر تجلیل از ۵۸۰مین سالگرد تولد امیرعلی شیر نوایی، صبح امروز در ارگ برگزار شد.

ابتدا محمد طاهر زهیر سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ، ضمن ارائه معلومات در مورد تجلیل از ۵۸۰مین سالگرد تولد شخصیت تاریخی امیرعلی شیر نوایی در سال ۱۴۰۰ و بازسازی آرامگاه موصوف، گفت که کار بازسازی آرامگاه سایر شخصیت های فرهنگی و ادبی و آبدات تاریخی افغانستان نیز آغاز خواهد شد.

رئیس جمهور گفت که حکومت افغانستان آثار شخصیت بزرگ و شهیر کشور امیرعلی شیر نوایی را دوباره چاپ خواهد کرد. روی افکار و آثار وی تحقیق شود تا تلاش های وی در عرصه های ادبیات، فرهنگ، اسلام شناسی و تمدن، برای نسل کنونی روشن گردد.

رئیس جمهور تاکید کرد که  طرز تفکر، مکتب فکری و اسلامی و پیام ها و مفاهیم فرهنگ شهری و تمدنی و همدیگر پذیری مورخین و دانشمندان افغان که بر اعتدال و عدالت استوار است، باید تشریح گردد. نسل جدید باید از تاریخ واقعی خویش آگاه شوند و این دیدگاه تاریخ نویسی تقویت گردد.

رئیس جمهور غنی گفت که روی هرات شناسی، افغانستان شناسی، باستان شناسی دوره تیموری، جمع آوری آثار تاریخی و تالیف، ترجمه و توزیع آن کار زیاد صورت گیرد. وی افزود که زندگینامه ها، خاطرات، افکار و پیام های مهم امیر شیرعلی نوایی و سایر شخصیت های مشهور افغان، چاپ و با نسل جوان شریک و حفظ  گردد.