رئیس جمهور غنی اعتماد نامه سفیر جدید مصر را پذیرفت

رئیس جمهور غنی اعتماد نامه سفیر جدید مصر را پذیرفت

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، اعتمادنامه احمد محمود اسماعیل عثمانسفیر جدید مصر را طی مراسم تشریفاتی پذیرفت.

پس از مراسم تقدیم اعتماد نامه که بعد از ظهر امروز در ارگ انجام شد، رئیس جمهور غنی ضمن خوش آمدید به سفیر جدید مصر، گفت که حکومت و مردم افغانستان خواهان گسترش روابط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و همکاری های امنیتی با مصر می باشد و امیدواریم با آمدن شما این روابط هر چه بیشتر تحکیم یابد. 

در مقابل، سفیر جدید مصر ضمن اینکه از آغاز ماموریت اش در افغانستان ابراز خرسندی کرد، گفت که کشورش از تلاش های حکومت و مردم افغانستان برای برقراری صلح و ختم جنگ حمایت می کند و ما بخاطر موفقیت پروسۀ صلح در کنار حکومت و مردم افغانستان قرار داریم.

وی افزود که ما نیز خواهان گسترش روابط در عرصه های مختلف با افغانستان هستیم و حملات تروریستی را که علیه مردم و نظام جمهوری اسلامی افغانستان صورت می گیرد، محکوم کرده و تاکید می کنیم که جنگ و خشونت علیه مردم و نظام جمهوری اسلامی افغانستان هیچگونه مشروعیت دینی ندارد.