رئیس جمهور غنی با مشاور امنیت ملی هند، دیدار کرد

رئیس جمهور غنی با مشاور امنیت ملی هند، دیدار کرد

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان قبل از ظهر امروز با اجیت دوول مشاور امنیت ملی هند، در ارگ دیدار نمود.

در این دیدار، روی چگونگی همکاری ها در عرصه مبارزه علیه تروریزم و ساختن اجماع منطقوی در حمایت از صلح، بحث صورت گرفت.

رئیس جمهور غنی، گفت که نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان ضامن ثبات در کشور بوده و در خط اول نبرد علیه تروریزم منطقوی و جهانی قرار دارند.

وی افزود که هند و افغانستان از طریق تلاش های مشترک با ناتو و امریکا، میتوانند در امر مبارزه با تروریزم به موفقیت نایل آیند.

در مقابل، اجیت دوول مشاور امنیت ملی هند گفت که کشورش خواهان‌ تداوم همکاری های خویش با افغانستان بوده، آماده است که گفتگوها را روی منافع مشترک ادامه دهد.