رئیس جمهور غنی در مراسم تهداب گذاری کامپلکس زراعتی کندهار، از طریق ویدیو کنفرانس اشتراک کرد

رئیس جمهور غنی در مراسم تهداب گذاری کامپلکس زراعتی کندهار، از طریق ویدیو کنفرانس اشتراک کرد

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان قبل از ظهر امروز در مراسمی که به مناسب تهداب گذاری کامپلکس زراعتی کندهار از طریق ویدیو کنفرانس تدویر یافته بود، اشتراک و سخنرانی کرد.

در این مراسم که شماری از مسئولین ولایات کندهار، زابل، هلمند و ارزگان از طریق ویدیوکنفرانس نیز وصل بودند، داکتر انوارالحق احدی وزیر زراعت، آبیاری و مالداری در صحبت هایش، آغاز کار کامپلکس زراعتی کندهار را به رئیس جمهور و تمام هموطنان تبریک گفت. وی افزود که رئیس جمهور بر تکمیل زنجیرۀ ارزش بخاطر توسعۀ اقتصادی تاکید کرده و این کامپلکس را نمونه خوب زنجیرۀ ارزش دانست.

داکتر احدی گفت که این کامپلکس مفکوره پیشرفته است که پختگی فکر و تجارت را نشان می دهد و برای حل مشکلات زراعتی افغانستان، راه حل ها را ارائه کرده است. از طریق این کامپلکس به دهاقین ماشینری و قرضه داده خواهد شد، از اثر پروسس داخلی و محصولات معیاری، ارزش آن در بازارهای جهانی بیشتر و سطح عواید داخلی بلند خواهد شد که در پیشرفت کشور نقش خواهد داشت و حکومت از صنایع زراعتی، حمایت می کند.

سپس حشمت الله غفوری معین وزارت آبیاری، زراعت و مالداری بااشاره به نقش زراعت و سکتور خصوصی در پیشرفت کشور، گفت که کامپلکس زراعتی کندهار به هزینه  صد میلیون دالر در شش مرحله، در۱۱۰۰  جریب زمین در پارک صنعتی عینو مینه اعمار می گردد که بر علاوه کاریابی، بستر مناسب را برای تجارت زراعتی ایجاد می کند. در هرات، بلخ، کابل و ننگرها نیز همچون کامپلکس ها ایجاد خواهد شد.

سپس محمد اسماعیل غضنفر رئیس فدراسیون اتاق های افغانستان از رئیس جمهور به خاطر حمایت اش از سکتور خصوص تشکر کرده، گفت که در شش سال اخیر به سرمایه گذاران و صنعت کاران توجه بیشتر صورت گرفته و تسهیلات لازم برای آنان فراهم گردیده است.

بعداً جلال الدین سعید رئیس کمپنی فروت کندا، ضمن تشکر از رئیس جمهور، گفت که طرح ایجاد کمپلکس زراعتی کندهار را به هدایت مستقیم شما ترتیب نمودیم. مردم به زودی  نتیجه عملی این طرح و سایر طرح ها و برنامه های را که باعث رفاه و آسایش آنان می شود، خواهند دید.

روح الله خانزاده والی کندهار و حشمت الله غفوری معین وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، بعد از گذاشتن سنگ تهداب کامپلکس زراعتی کندهار، به نمایندگی از سکتور خصوصی، تندیس قهرمان احیای زراعت را به رئیس جمهور اهدا کردند.

رئیس جمهور غنی در سخنان خویش در این مراسم، به سعید، وزیرزی، سرمایه گذاران و تمام هموطنان، تهداب گذاری کامپلکس زراعتی کندهار را تبریک گفت. وی افزود که سکتور خصوصی بالای کامپلکس متذکره در شرایط دشوار سرمایه گذاری کرده و زبان مشترک رفاه و انکشاف دارد. آنان مانند نیروهای امنیتی و دفاعی، محافظان اقتصاد کشور و افتخار ما می باشند

رئیس جمهور غنی گفت که برای سعید و وزیرزی به خاطر اینکه کامپلکس زراعتی کندهار را ایجاد کرده اند، مدال ها و برای حشمت الله غفوری معین وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، تقدیرنامه درج اول اعطا خواهد شد. هر فرد که بیشتر از ۵۰ میلیون دالر سرمایه گذاری نماید، برعلاوۀ سایر تسهیلات، در منار یادگاری که قرار است در ریاست جمهوری اعمار گردد، نام های آنان در آن درج خواهد شد.

رئیس جمهور کشور خاطرنشان کرد که شورای عالی اقتصادی، روی مسایل اقتصادی هر زون بحث خواهد کرد و در سایر زون ها نیز این گونه کامپلکس ها ایجاد خواهد شد. وی با تاکید گفت که باید راه حل عملی مشکلات موجود باشد، چالش ها و موانع فراراه سرمایه گذاری قابل پذیرش نیست. بخاطر مدیریت بهتر گمرکات، با شرکت های بین المللی در حال مذاکره هستیم.

رئیس جمهور در اخیر سخنانش، گفت که به اساس طرح واضح باید پول به سرمایه مبدل و عواید دهاقین، باغداران و همه به گونه اساسی افزایش یابد. امور مدیریت آب و دهلیز های زمینی ادامه دارد. وی افزود که روی میدان هوایی بین المللی احمدشاه بابا سرمایه گذاری اساسی صورت می گیرد، اما در این خصوص پیشنهادات مشخص خویش را شریک سازید.  تاپی و تاپ باعث تغییرات عظیم در لوی کندهار خواهد شد.