رئیس جمهور غنی و صدراعظم کانادا، صحبت تیلفونی کردند

رئیس جمهور غنی و صدراعظم کانادا، صحبت تیلفونی کردند

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شام امروز با جستن ترودو صدراعظم کانادا، صحبت تیلفونی کرد.

در این مکالمۀ تیلفونی، صدراعظم کانادا در مورد افزایش خشونت ها در افغانستان ابراز نگرانی نمود و تاکید ورزید که ما از صلحی در افغانستان حمایت می کنیم که این کشور، با ثبات و مستقل بوده و نظام مردم سالار داشته باشد.

همچنان هر دو جانب در مورد کنفرانس وزرای دفاع سازمان ناتو که در ماه فبروری در بروکسل برگزار می گردد، بحث و تبادل نظر نمودند.

آنان خاطرنشان کردند که باید در این کنفرانس سیاست مشترک و هماهنگ در قبال افغانستان اتخاذ گردد تا گفتگوهای صلح به هدف مطلوب برسد.