سخنرانی رئیس جمهور محمد اشرف غنی در مراسم امضاء تفاهم‌نامه اعمار بند شاتوت