رئیس جمهور غنی با شماری از ورثۀ شهدای نیروهای امنیتی و دفاعی و سربازان خط اول، صحبت تیلفونی نمود

رئیس جمهور غنی با شماری از ورثۀ شهدای نیروهای امنیتی و دفاعی و سربازان خط اول، صحبت تیلفونی نمود

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان به سلسلۀ تماس های تیلفونی با ورثۀ شهدای نیروهای امنیتی و دفاعی و سربازان خط اول، صبح امروز با برادر شهید جگرن عزیز آقا صحبت کرد و ضمن ابراز مراتب تسلیت و همدردی، گفت که ما در غم و اندوه هر خانوادۀ شهید خود را شریک میدانیم و دو رتبۀ ترفیع را برای شهید جگرن عزیز آقا منظور می نمایم.

برادر شهید جگرن عزیز آقا از غمشریکی رئیس جمهور تشکر کرده، گفت که توجه شما به نیروهای امنیتی و دفاعی کشور به ما روحیه بیشتر می دهد و ما آمادۀ هر گونه مبارزه با دشمنان وطن هستیم و تا آخرین رمق حیات از جمهوریت دفاع خواهیم کرد.

همچنان رئیس جمهور با احمد شکیب کوچی برادر شهید محمدزی کوچی آمر پیشین حوزۀ پنجم امنیتی کابل، صحبت تیلفونی کرد و مراتب تسلیت و همدردی خویش را ابراز نموده، گفت که ما به توانایی و تعهد شهید کوچی ارج می گذاریم و ضمن ترفیع رتبۀ جنرالی به آن شهید، به خانوادۀ موصوف نیز توجه صورت می گیرد.

در این تماس تیلفونی احمد شکیب کوچی گفت که برادرم در راه دفاع از نوامیس ملی و عزت وطن، جان خویش را قربان کرد.

رئیس جمهور کشور در تماس جداگانۀ تیلفونی با صفی الله خان برادر شهید نورالله خان نظری، مراتب تسلیت خود را به وی ابراز کرد و گفت که ارادۀ ملی شما سربازان و افسران وطن باعث شده که توجه تمام جهان به قوای امنیتی و دفاعی ما بیشتر گردد و جهان از فداکاری و پایمردی تان ستایش نماید.  

در مقابل صفی الله خان از غمشریکی و همدردی رئیس جمهور تشکر کرده، گفت که با ابراز همدردی و غمشریکی تان، بر قلب های زخمی من و خانواده ام، مرهم گذاشتید.

رئیس جمهور در تماس تیلفونی با لیاقت یکتن از بریدملان کندک نهم، لوای سرحدی نمبر یک قول اردوی ۲۰۱ سیلاب، گفت که من همیشه به منسوبین شجاع قوای مسلح افتخار می کنم، شما در همکاری با مردم، دشمن را شکست داده اید.

در مقابل، بریدمل لیاقت از توجه رئیس جمهور تشکر کرده، گفت که ما طالبان را شکست میدهیم و با سر و مال از نظام جمهوریت دفاع می کنیم.

همچنان رئیس جمهور در یک تماس جداگانه تیلفونی با عبدالملک ساتنمن قطعۀ خاص در ولایت کندز صحبت کرد و ضمن احوال پرسی، گفت که از تلاش ها و از اینکه همیشه در سنگر دفاع از وطن و مردم قرار دارید، تشکر می نمایم.