رئیس جمهور غنی با استاد محمد محقق دیدار نمود

رئیس جمهور غنی با استاد محمد محقق دیدار نمود

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان با استاد محمد محقق مشاور ارشد ریاست جمهوری در امور امنیتی و سیاسی، دیدار کرد.

در این دیدار که در ارگ انجام شد، هر دو جانب در مورد وضعیت جاری کشور، حکومتداری داری و انکشافات اخیر در پروسۀ صلح، بحث و تبادل نظر نمودند.#