رئیس جمهور غنی با استاد محمد کریم خلیلی دیدار نمود

رئیس جمهور غنی با استاد محمد کریم خلیلی دیدار نمود

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان عصر امروز با استاد محمد کریم خلیلی رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان، دیدار کرد.

در این دیدار که در ارگ انجام شد، هر دو جانب ضمن صحبت در خصوص انکشافات اخیر در پروسۀ صلح و وضعیت جاری کشور، بر ضرورت اجماع سیاسی و برقراری آتش بس، تاکید ورزیدند.#