رئیس جمهور غنی با محمد یونس قانونی دیدار نمود

رئیس جمهور غنی با محمد یونس قانونی دیدار نمود

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان عصر امروز با محمد یونس قانونی معاون پیشین ریاست جمهوری، در ارگ دیدار کرد.

در این دیدار هر دو جانب در مورد وضعیت عمومی کشور، انکشافات اخیر در پروسۀ صلح، ضرورت به اجماع سیاسی و توقف فوری خشونت ها، بحث و تبادل نظر نمودند.#