اعلامیۀ مطبوعاتی در پیوند به حملات تروریستی در کابل و جلال آباد

ارگ، کابل: طالبان به ادامه جنایت های شان، صبح امروز با انجام حملات تروریستی بالای افراد ملکی در ناحیه هفدهم شهر کابل و شهر جلال آباد، شماری از هموطنان ما را شهید و زخمی نمودند.

رئیس جمهور غنی ضمن محکوم نمودن شدید این حملات تروریستی، گفت: طالبان با انجام حملات تروریستی بالای افراد ملکی و تاسیسات عامه که هدف شان ایجاد ترس و وحشت است، نه تنها چیزی را بدست نمی آورند، بلکه از مسئولیت جنایات خویش به پیشگاه خداوند متعال و مردم، نمی توانند شانه خالی کنند.

رئیس جمهور افزود که طالبان آتش بس دایمی و  صلح باعزت را که خواست مردم و حکومت افغانستان و جامعه بین المللی به منظور ختم جنگ و راه حل اساسی بحران جاری است، بپذیرند و به جای بربادی مردم و وطن، با ما مشترکاً در آبادی و ترقی کشور شریک و  همگام شوند.

رئیس جمهور غنی ضمن هدایت جدی به مسئولین مربوطه بخاطر رسیدگی به خانواده های شهدا و مجروحین، مراتب تسلیت و همدردی عمیق خویش را به خانواده های شهدای رویدادهای متذکره، ابراز داشته و به مجروحین، شفای عاجل از درگاه ایزد متعال استدعا می دارد.#