رئیس جمهور غنی برای یک سفر رسمی، عازم تاجیکستان شد

رئیس جمهور غنی برای یک سفر رسمی، عازم تاجیکستان شد

ارگ، کابل: محمد اشرف غنی رئیس‌‌ جمهوری اسلامی افغانستان، صبح امروز در رأس یک هیات عالی ‌رتبۀ دولتی به‌ منظور اشتراک در نهمین کنفرانس وزرای امور خارجۀ قلب آسیا- پروسۀ استانبول، عازم دوشنبه پایتخت تاجیکستان گردید.

رئیس جمهور در این سفر دو روزه، برعلاوۀ اشتراک و سخنرانی در کنفرانس متذکره، با امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان، صدراعظم و رئیس پارلمان آن کشور دیدار می کند و در مورد گسترش مناسبات و همکاری ها میان دو کشور در عرصه های مختلف، بحث و تبادل نظر خواهد نمود. همچنان رئیس جمهور کشور در جریان این سفر، در پوهنتون ملی تاجیکستان سخنرانی می نماید و سند دوکتورای افتخاری از سوی رئیس پوهنتون متذکره، به وی اعطا خواهد شد.