رئیس جمهور غنی با سفرای کشورهای همسایه، منطقه و اسلامی دیدار نمود

رئیس جمهور غنی با سفرای کشورهای همسایه، منطقه و اسلامی دیدار نمود

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان عصر امروز با سفرای کشورهای همسایه، منطقه و اسلامی، در قصر چهارچنار ارگ دیدار کرد.

در این دیدار، رئیس جمهور دیدگاه افغانستان را در خصوص صلح و گام های بعدی آن تشریح کرد و به پرسش های سفرای متذکره، پاسخ ارائه نمود.