رئیس جمهور غنی با رئیس ارکان ماموریت حمایت قاطع، ملاقات تودیعی کرد

رئیس جمهور غنی با رئیس ارکان ماموریت حمایت قاطع، ملاقات تودیعی کرد

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در ملاقات تودیعی با دگرجنرال تورستن پاشواتا رئیس ارکان ماموریت حمایت قاطع در افغانستان، مدال دولتی “د ‌ډېر ښه پوځي خدمت” را به وی تفویض نمود.

در مراسمی که عصر امروز به این مناسبت در ارگ انجام شد، ابتدا فاطمه مورچل معاون سخنگوی رئیس جمهور، فرمان رئیس جمهور غنی را در این خصوص قرائت کرد.

رئیس جمهور غنی از تلاش‌ها و انجام خدمات ارزندۀ دگرجنرال تورستن پاشواتا در راستای مشوره دهی به نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان و حمایت استراتیژیک از آنان، ستایش بعمل آورد.

در مقابل، دگرجنرال دگرجنرال تورستن پاشواتا، کار با نیروهای امنیتی و دفاعی و ماموریت خویش را در افغانستان تجربه خوب دانست و از رئیس جمهور بخاطر تفویض مدال، ابراز امتنان کرد.