رئیس جمهور غنی، خواست ها و پیشنهادات بزرگان و متنفذین ولایت کندز را استماع نمود

رئیس جمهور غنی، خواست ها و پیشنهادات بزرگان و متنفذین ولایت کندز را استماع نمود

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان قبل از ظهر امروز در دیداری با شماری از بزرگان و متنفذین ولایت کندز، مشکلات، خواست ها و پیشنهادات آنان را استماع کرد.

در این دیدار که در قصر چهارچنار ارگ انجام شد، ابتدا سفرمحمد کاکړ، عبدالمقتدر فروزانفر و موسی رحیمی به نمایندگی از دیگران صحبت کردند و ضمن قدردانی از دستآوردها و کارکردهای رئیس جمهور، حمایت قاطع شان را از نظام ابراز داشته و خواستار صلح با عزت و عادلانه گردیدند.

آنان پیشنهادات شان را در رابطه به حفظ و تمویل قول اردوی ۲۱۷ پامیر، اصلاحات و تقویت قوماندانی امنیه، سرک حلقوی، کمربند امنیتی، تامین امنیت شاهراه ها، توجه به کوچیان و مواشی آنان، بند برق خان آباد و استخدام کادرهای ولایت کندز، با رئیس جمهور شریک ساختند.

رئیس جمهور غنی ضمن تشکر از صحبت های سخنرانان متذکره، گفت که به امنیت کندز توجه خاص می شود و حوزه های امنیتی بیشتر خواهند شد. وی افزود که خط آهن شیرخان بندر- کندز به سرمایه گذاری تاجیکستان احداث می شود و در خصوص تحکیمات سواحل اقدامات واضح خواهد شد.

رئیس جمهور به وزیر زراعت، آبیاری و مالداری هدایت داد که به هدف رشد زراعت و مالداری ولایت کندز، یک تیم منظم با یک پلان واضح را به این ولایت بفرستد و یافته های آن را با ریاست جمهوری شریک سازد. وی افزود که مشکل کمبود آب برای مالداری کوچی ها باید به گونه اساسی حل گردد.

رئیس جمهور غنی به رئیس ادارۀ مستقل ارگان های محل بخاطر ترتیب نام کادرهای کندز و استخدام آنان در بست های مناسب، هدایات لازم داد. وی افزود که روی پیشنهاد بند برق خان آباد، ماستر پلان شهر کندز و سرک حلقوی در زمان مناسب، رسیدگی صورت خواهد گرفت.