رئیس جمهور غنی، نشان دولتی علامه سیدجمال الدین افغان را به امان ابراهیم خیل تفویض نمود

رئیس جمهور غنی، نشان دولتی علامه سیدجمال الدین افغان را به امان ابراهیم خیل تفویض نمود

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، شام امروز نشان دولتی علامه سید جمال الدین افغانی را به امان ابراهیم خیل بخاطر اینکه وظایف اش را در داخل و خارج کشور در بخش های فرهنگی، اداری و انکشافی با تعهد و به گونه موثر انجام داده است،  تفویض نمود.

در مراسمی که به این مناسبت در قصر گلخانه ارگ انجام شد، ابتدا فرمان رئیس جمهور غنی در این خصوص از سوی فاطمه مورچل معاون سخنگوی رئیس جمهور، قرائت گردید.

رئیس جمهور غنی از تلاش‌ها و خدمات، امان ابراهیم خیل که وظایف محوله را با تعهد و صداقت انجام داده است، ستایش بعمل آورد و برای موصوف آرزوی موفقیت نمود.

در مقابل، امان ابراهیم خیل ضمن ابراز سپاس بخاطر تفویض نشان متذکره به وی، یکبار دیگر تعهد خویش را بخاطر خدمت به وطن و مردم ابراز کرد.