رئیس جمهور غنی، به وزیر امور خارجه و معین سیاسی آن وزارت نشان و مدال دولتی را تفویض نمود

رئیس جمهور غنی، به وزیر امور خارجه و معین سیاسی آن وزارت نشان و مدال دولتی را تفویض نمود

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، ظهر امروز بخاطر سهم فعال محمد حنیف اتمر وزیر امور خارجه و میرویس ناب معین سیاسی آن وزارت در برگزاری موفقانۀ نهمین کنفرانس قلب آسیا-پروسه استانبول و کنفرانس جینوا برای افغانستان، نشان دولتی غازی امیر امان الله خان و مدال دولتی غازی میرمسجدی خان را تفویض کرد.

در مراسمی که به این مناسبت در قصر گلخانه ارگ انجام شد، ابتدا فرامین رئیس جمهور غنی در این خصوص از سوی فاطمه مورچل معاون سخنگوی رئیس جمهور، قرائت گردید.

رئیس جمهور غنی پس از تفویض نشان دولتی غازی امیر امان الله خان به محمد حنیف اتمر و مدال دولتی غازی میرمسجدی خان میرویس ناب، برای آنان در امور محوله، آرزوی موفقیت کرد.

در مقابل، محمد حنیف اتمر وزیر امور خارجه و میرویس ناب معین سیاسی آن وزارت از رئیس جمهور ابراز امتنان کردند و یکبار دیگر بخاطر خدمت به وطن و مردم تعهد سپردند.