رئیس جمهور غنی در مراسم آغاز کار احداث باغ‌های متراکم و غیر متراکم، اشتراک و سخنرانی کرد

رئیس جمهور غنی در مراسم آغاز کار احداث باغ‌های متراکم و غیر متراکم، اشتراک و سخنرانی کرد

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان بعد از ظهر امروز در مراسم آغاز کار احداث باغ‌ های متراکم و غیر متراکم که از سوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در ولسوالی پغمان ولایت کابل راه‌اندازی شد، اشتراک و سخنرانی نمود.

در این مراسم که از طریق ویدیو کنفرانس در ارگ انجام شد، ابتدا داکتر انوارالحق احدی وزیر زراعت، آبیاری و مالداری در مورد احداث این باغ‌ها که یکی از صد مژده‌ رئیس ‌جمهور است، جزئیات ارائه کرد.

وی ضمن ابراز امتنان از حمایت‌های رئیس ‌جمهور از سکتور زراعت، از باغداری به عنوان یکی از ستون‌های اساسی زراعت یاد کرد و گفت که به اساس اولویت‌های اساسی وزارت زراعت در سکتور باغداری، امروز کار ساخت بیش از یک‌هزار و ۲۰۰ هکتار باغ جدید را در ۱۳ ولایت آغاز می‌کنیم. این باغ‌ها شامل باغ‌های متراکم و غیرمتراکم می‌شوند، باغ‌هایی خواهند بود که در آینده به افزایش تجارت میوه منجر می‌شود و صادرات زراعتی را که بخش عمده صادرات افغانستان است، افزایش می‌دهند.

رئیس جمهور غنی پس از استماع معلومات متذکره، گفت که زراعت، مالداری و باغداری، اساس ثبات جامعه را می سازد و باید سکتورهای دولتی و خصوصی در راستای توسعۀ زراعت و باغداری، توجه بیشتر نماید.

وی افزود که سرمایه گذاری در زراعت و باغداری، زمینۀ اشتغال را برای صدها هزار خانواده فراهم می سازد و اقتصاد رسمی را تقویت می نماید.

رئیس ‌جمهور تصریح کرد که دهلیزهای هوایی ساخته شده و بیشترین صادرات کشور را اقلام زراعتی تشکیل می‌دهند. وی گفت که مشکل اصلی برای محصولات زراعتی کشور، نبود بازار نیست، بلکه مراکز پروسس است و باید در این زمینه کار بیشتر صورت گیرد و مراکز پروسس ایجاد گردد.

 رئیس جمهور کشور گفت: ذهنیت نادرست به وجود آمده که گویا جوانان در زراعت آینده ندارند، برعکس جوانان در عرصه زراعت آینده خوب دارند، زیرا زمین، هوا و میوه جات افغانستان، مشخصات متفاوت در سطح جهان دارد.

رئیس جمهور غنی در اخیر سخنانش به وزارت انکشاف دهات، ادارۀ ملی امور تنظیم آب و سایر ارگان های مربوطه هدایت داد که با وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در قسمت رشد و توسعۀ باغداری در کشور همکاری همه جانبه نمایند.#