رئیس جمهوری غنی، جویای احوال صحتمندی جلالتمآب حامد کرزی رئیس جمهور پیشین گردید

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان عصر امروز طی یک تماس تیلفونی با جلالتمآب حامد کرزی رئیس جمهور پیشین کشور، جویای احوال صحتمندی وی شد.

در این مکالمه تیلفونی، رئیس جمهور غنی برای رئیس جمهور پیشین کشور از درگاه ایزد متعال، صحت و سلامتی آرزو نمود.#