پیام تسلیت و همدردی رئیس جمهور غنی بخاطر وفات پدر رئیس جمهور ترکمنستان

با تاسف فراوان خبر وفات مالک‌قلی بردی‌محمدوف پدر قربانقلی بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان را دریافت کردم. 

من در حالیکه در این غم بزرگ با ملت دوست و برادر ترکمنستان خود را شریک می دانم، بدینوسیله به نمایندگی از حکومت و مردم افغانستان مراتب تسلیت و همدردی عمیق خویش را به قربان قلی بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان و مردم آن کشور ابراز می کنم.

همچنان برای مرحوم مالک قلی بردی محمدوف، بهشت برین از درگاه رب العزت تمنا دارم.#