رئیس جمهور غنی، تلاش های نمایندۀ خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان را تقدیر کرد

رئیس جمهور غنی، تلاش های نمایندۀ خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان را تقدیر کرد

رئیس جمهور محمد اشرف غنی قبل از ظهر امروز با تفویض مدال دولتی غازی وزیر محمد اکبرخان به رولاند کوبیا نمایندۀ خاص اتحادیۀ اروپا برای افغانستان، روابط دوستانه و تلاش های موصوف را در تامین صلح و جلب همکاری ها، تقدیر کرد.

رئیس جمهور غنی از طریق ویدیو کنفرانس، ضمن ستایش از خدمات رولاند کوبیا در زمان ماموریتش در افغانستان، از حمایت های موصوف از پروسۀ صلح تشکر نمود.

رولاند کوبیا از رئیس جمهور بخاطر تفویض مدال ابراز امتنان نمود و بخاطر تامین صلح پایدار و عادلانه و حفاظت از جمهوریت، موقف رئیس جمهور غنی را اصولی و ارزشمند خواند.

وی با حمایت از افغانستان مستقل و مردم سالار که در آن حقوق زنان و اقلیت ها و دستاوردهای مصئون بماند، گفت که ما در کنار حکومت افغانستان ایستاده هستیم.