نشست مشورتی در خصوص مدیریت موج سوم کرونا، انجام شد

نشست مشورتی در خصوص مدیریت موج سوم کرونا، انجام شد

نشست مشورتی به ریاست رئیس جمهور محمد اشرف غنی عصر امروز با شماری از متخصصین صحی افغان مقیم امریکا و اروپا از طریق ویدیوکنفرانس انجام شد و در آن در خصوص هماهنگی بیشتر در راستای مبارزه با موج سوم ویروس کرونا، تطبیق واکسین، رسانیدن آکسیجن و تجهیز شفاخانه ها، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

در این نشست مسئولین وزارت صحت عامه خاطرنشان کردند که موج سوم ویروس کرونا در افغانستان تشخیص داده شده است که از شرق به غرب در حرکت بوده و بیشترین واقعات در ولایات ننگرهار، لغمان، کندهار، کابل، هرات و نیمروز و اندکی در ولایت خوست به ثبت رسیده است.

آنان گفتند که دستگاه های تست ویروس کرونا که اکنون ۲۴ لابراتوار آن در ۱۸ ولایت موجود است، تا اخیر ماه جون به تمام ولایات گسترش خواهد یافت.

رئیس جمهور غنی پس از استماع صحبت ها و معلومات متذکره، در مورد رفع معضله کمبود آکسیجن تاکید کرده، گفت که در این زمینه باید همکاری سکتور خصوصی جلب شود و به همینگونه بالای یک پلان بخاطر مدیریت معضله کمبود آکسیجن کار صورت گیرد.

رئیس جمهور تصریح کرد که تطبیق واکسین و آکسیجن باید اولویت بندی شود و بخش های آسیب پذیر در اولویت قرار بگیرند. همچنان جلسات مشورتی با متخصصین صحی افغان مقیم امریکا و اروپا به منظور بحث بیشتر در خصوص مدیریت موج سوم ویروس کرونا ادامه یابد.